giáoán

giáoán

Lượt xem:

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát Nơi ban hành hoặc người thực hiện Ghi chú 1 H1.1.01.01 Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng 132/QĐ-PGDĐT – 25-07-2014 Phòng GD&ĐT     2 H1.1.01.02 Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng 123/QĐ-UBND – 02-01-2012 UBND huyện Giang Thành     [...]