giáoán

giáoán

Lượt xem:

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát Nơi ban hành hoặc người thực hiện Ghi chú 1 H1.1.01.01 Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng 132/QĐ-PGDĐT – 25-07-2014 Phòng GD&ĐT     2 H1.1.01.02 Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng 123/QĐ-UBND – 02-01-2012 UBND huyện Giang Thành     [...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]